Sjuksköterskans atityder gentemot patienter som vårdas efter suicidförsök

 • Åsa Persson
 • Florina Verdes

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund:

  Självmord och självmordsförsök är ett folkhälsoproblem som förekommer i

  alla kulturer runt om i världen. Enligt WHO är det uppemot en miljon människor som

  tar sitt liv varje år. I Sverige tar cirka 1400 människor sitt liv varje år medan antalet

  självmordsförsök beräknas vara 10 till 20 gånger högre.

  Syfte: Syftet med studien var

  att beskriva sjuksköterskors attityder gentemot patienter som vårdas efter ett

  självmordsförsök.

  Metod: En litteraturstudie gjordes där 10 vetenskapliga artiklar

  granskades.

  Resultat: Sjuksköterskor har generellt sett positiva attityder till att vårda

  denna patientgrupp men det visade sig att religionsutövning ibland kan leda till mera

  fördömande attityder.

  Slutsats: För att vända negativa attityder till att bli positiva är

  utbildning och handledning särskilt viktig. Genom utbildning får sjuksköterskan mer

  kunskap, mer förståelse och motivation till arbeta med patientererna och deras

  problematik. Med hjälp av handledning kan egna tankar och känslor analyseras och

  vändas i positiv riktning och ge en personlig utveckling och ökad motivation.

  Tilldelningsdatum2013-mars-14
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnna-Carin Attåsen (Handledare) & Lars Axelsson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Hälsovetenskap (303)

  Nyckelord

  • sjuksköterska
  • attityd
  • självmordsförsök
  • vård

  Citera det här

  '