Sjuksköterskans erfarenhet av att kommunicera med patienter från andra kulturer

 • Benedicta Nges
 • Johanna Svensson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Invandringen till Sverige har ökat under de senaste åren, vilket har medfört att sjuksköterskan kommer att få möta många patienter från olika kulturer. Att ge en god och likartad vård är viktigt oavsett vilken kultur patienterna kommer ifrån. En god kommunikation är av betydelse för att göra patienterna mer delaktiga i sin vård. Syfte: att belysa sjuksköterskans erfarenhet av att kommunicera med patienter som kommer från en annan kultur i samband med vård på sjukhus. Metod: En allmän litteraturstudie genomfördes med databaserna PubMed, Cinahl och Psycinfo. Resultat: Fyra kategorier skapades: språkliga hinder, tolk, kulturella olikheter, utbildning och utveckling. Diskussion: Sjuksköterskorna upplevde att de hade svårt att kommunicera med dessa patienter och att de kulturella skillnaderna kunde påverka deras bedömning. De försökte använda sig av professionella tolkar för att underlätta informationsutbytet. Då det var svårt att få tag på professionella tolkar använde sjuksköterskan sig ibland av anhöriga. Slutsats: Det är därför viktigt att utbilda vårdpersonal i dessa utmaningar. Tillgången till tolk och utbildning kommer att medföra en bättre och patient säkrare vård.    

  Tilldelningsdatum2015-juni-23
  OriginalspråkSvenska
  HandledareIrene Persson (Handledare) & Gerth Hedov (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • sjuksköterska
  • erfarenhet
  • kommunikation
  • patient
  • kultur

  Citera det här

  '