Sjuksköterskans interventioner och dess effekter vid diabetesrelaterade fotsår
: En litteraturstudie

 • Anna Dagerbjörk
 • Desirée Nilsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Fotsår är en vanlig komplikation vid diabetes typ 2. För att minska risken för fotsår och amputationer ska sjuksköterskan med hjälp av styrdokument och lagar arbeta tillsammans med personen för en bättre vård. Syfte: Att beskriva sjuksköterskeledda fotvårdsinterventioner och dess effekter för personer med diabetes typ 2. Metod: Studien är gjord som en litteraturstudie med elva vetenskapliga originalartiklar. Resultat: Resultatet utgår ifrån tre huvudkategorier. Dessa var Sjuksköterskans olika interventioner vid fotvård, där sjuksköterskans olika interventioner i arbetet mot att förhindra fotsår hos personer med diabetes typ 2 beskrivs i samtal och undersökning. Primära effekter av interventioner, där vikten av kunskap gällande sjukdomen och vikten av stöd i vardagen beskrivs. Samt Sekundära effekter av interventioner, som beskriver hur personerna kan undvika komplikationer och öka livskvaliteten. Diskussion: Utifrån resultatet framkom tre fynd. Dessa var Brist på fotundersökningar, då brister fanns gällande fotundersökningar inom vården. En utbildning passar inte alla, varje människa är unik och tar åt sig av information på olika sätt. Samt Delaktighet i vården, då relevansen för personens engagemang och delaktighet i vården lyfts fram. Slutsats: Genom att individualisera vården och öka kunskapen hos personer med diabetes typ 2 kan komplikationer undvikas och känsla av hälsa infinna sig.

  Tilldelningsdatum2012-feb.-01
  OriginalspråkSvenska
  HandledareElisabeth Ekberg (Handledare) & Peter Hagell (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Kurser och ämnen

  • Övrigt

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • diabetes
  • sjuksköterska
  • fotsår
  • intervention
  • neuropati

  Citera det här

  '