Sjuksköterskans kommunikation med immigranter

 • Tobias Fritze

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Via den ökande immigrationen förändras patientklientelet och sjuksköterskor möter fler immigranter i deras dagliga arbete. Vissa immigranter kan inte tala det språk som är officiellt i det land de immigrerat till. Det leder till högre krav på sjuksköterskors kompetens.Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskans erfarenhet av att kommunicera med immigranter som inte talar det språk som är officiellt i det land personen immigrerat till.Metod: Litteraturstudie baserad på nio kvantitativa/kvalitativa vetenskapliga artiklar. Manifest innehålls analysResultat: Sjuksköterskor upplevde att faktorer som påverkade kommunikationen var resurser, där tid och tolk var av betydelse. Kunskap, så som kulturkompetens. Samt missförstånd som bland annat ledde till osäkerhet i samband med kommunikationen.Diskussion: Genom att förbättra olika faktorer som påverkar kommunikationen främjas dialog och förståelse. Kommunikationen stärks genom exempelvis kunskap och resurserSlutsats: Dialog anses som en viktig faktor och är något som strävas efter vid kommunikation. Genom att anställa specifik personal så som brobyggare skulle sjukvården kunna underlätta dialog med patienter som inte talar det språk som är officiellt i de land de befinner sig i.

  Tilldelningsdatum2013-apr-15
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMarina Sjöberg (Handledare) & Anita Bengtsson Tops (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • sjuksköterska
  • kommunikation
  • dialog
  • immigrant
  • immigration
  • brobyggare

  Citera det här

  '