Sjuksköterskans kunskap vid viktnedgång

 • Emil Bertram
 • Ida Lönnquist

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Samhället har blivit bekvämare och resultatet blir att stor del av befolkningen ökar i vikt. Det är sjuksköterskans ansvar att ha kunskapen som krävs för en viktnedgång, och förmedla kunskapen vidare till patienten. Syfte: Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans kunskap som är av betydelse vid viktnedgång och hur kunskapen kan förmedlas till patienten. Metod: En litteraturstudie genomfördes innehållande kvantitativa och kvalitativa artiklar. Analys av artiklarna skedde utifrån en granskningsmall. Resultat: Kategorier framkom som är av betydelse i sjuksköterskans arbete för att kunna hjälpa en patient till viktnedgång. Patienter uppvisade bristande kunskap angående riskerna som följer med övervikt. Negativa attityder mot personer med övervikt förekom hos sjuksköterskor. Socialt stöd förbättrar utsikterna för att patienten ska lyckas gå ner i vikt. Slutsats: Framtida forskning bör rikta in sig på hur sjuksköterskor kan uppmuntras till att söka kunskap gällande patienter med övervikt, för att etablera en god omvårdnadsrelation. I slutändan avgör patienten själv om förändringar ska genomföras för att kunna lyckas gå ner i vikt.

  Tilldelningsdatum2011-juni-27
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMarie Rask (Handledare)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • sjuksköterska
  • övervikt
  • kunskap
  • motivation
  • fördomar

  Citera det här

  '