Sjuksköterskans och närståendes syn på omhändertagande av närstående vid akuta dödsfall på sjukhuset.

 • Ida Malmström
 • Maria Sohlin

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Varje år dör många personer i Sverige i akuta och oväntade dödsfall och de lämnar därmed ofta nära sörjande efter sig. De närstående till den döde hamnar i en situation i livet då de behöver stöd och hjälp. Sjuksköterskans omhändertagande är oftast av stor vikt för att hjälpa de närstående i sin sorgeprocess. Syftet: Syftet var att beskriva sjuksköterskans och närståendes syn på omhändertagandet av närstående vid akuta dödsfall på sjukhuset. Metod: Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie baserade på vetenskapliga artiklar. Efter analysen framkom fem huvudkategorier med tillhörande underkategorier. Resultat: De fem kategorierna med tillhörande underkategorier var, information med underkategorierna: Närståendes önskan om information, information från sjuksköterskan och skriftlig information till närstående. Omhändertagande med underkategorierna: Närståendes behov av omhändertagande, sjuksköterskans möte med de närstående, möta den avlidne och praktiska detaljer. Närstående med i behandlingsrummet med underkategorierna: Att närvara i behandlingsrummet och sjuksköterskans syn på närstående med i behandlingsrummet. Uppföljning med underkategorierna: Uppföljning av närstående och uppföljning av sjuksköterskorna samt utbildning av sjuksköterskorna. Slutsats: Studien påvisar att de närstående har ett stort behov av omhändertagande vid akuta dödsfall och att sjuksköterskan har en central roll i omhändertagandet av de närstående. Dessvärre påvisar studien att sjuksköterskan inte alltid har tillräcklig kunskap och utbildning inom ämnet. Därför vore det önskvärt med riktade utbildningar för att öka kunskapen om omhändertagandet av närstående vid akuta dödsfall.

  Tilldelningsdatum2009-nov.-02
  OriginalspråkSvenska
  HandledareBarbro Roos (Handledare)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • information
  • utbildning
  • sjuksköterska
  • närstående och akuta dödsfall

  Citera det här

  '