Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder hos flickor med anorexia nervosa
: En litteraturstudie

 • Salome Henriksson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Anorexia Nervosa är en sjukdom som främst drabbar kvinnor mellan 15-24 år och det är cirka en % av världens befolkning som drabbas varje år. Syfte: Att belysa sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder hos flickor med anorexia nervosa och att se vilka riskfaktorer som predisponerar för utveckling av denna sjukdom. Metod: Litteraturstudien genomfördes som en allmän litteraturstudie med systematisk analys. Resultat: Sjuksköterskan kan spela en nyckelroll i omvårdnaden av flickor som drabbats av anorexia nervosa genom empati och förståelse. Detta kan resultera i att flickorna känner förtroende och tillit för sjuksköterskorna och det kan hjälpa dem att tillfriskna. Riskfaktorerna är allt från sociokulturella, familjära, biologiska och genetiska faktorer. Slutsats: Sjuksköterskan kan genom att vara en sann medmänniska och genom att bidra med sin tid och sin kompetens vara en avgörande faktor för att dessa flickor tillfrisknar. Riskfaktorer som predisponerar för utveckling av anorexia nervosa är individuella och mångdimensionella.

  Tilldelningsdatum2010-aug.-24
  OriginalspråkSvenska
  HandledareElisabeth Renmarker (Handledare)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • anorexia nervosa
  • riskfaktorer
  • behandling
  • psykologiska profiler
  • kvalitativ

  Citera det här

  '