Sjuksköterskans stödinsatser till barn med övervikt.

 • Susanne Storm
 • Linda Hansson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Förekomsten av barnfetma är ett stort globalt problem i dagens samhälle. För att kunna minska problemet krävs det att vi som sjuksköterskor jobbar med stödinsatser som förebygger barnfetma.

  Syfte: Att belysa aspekter av stödinsatser från sjuksköterskan till överviktiga barn och deras familjer. Metod: En litteraturstudie har gjorts baserad på 11 vetenskapliga artiklar. Resultat: Sjuksköterskans förebyggande arbete för barn med övervikt är viktigt för barnen och deras familjer. Kategorierna som arbetades fram belyser de områden som är speciellt viktiga och beskriver vad sjuksköterskan gör och vilken roll hon har. Identifiering och Uppföljning är ett viktigt steg för att kunna hjälpa och stödja de överviktiga barnen. Informativa samtal beskriver vad sjuksköterskan kan informera och lära ut om kost och fysisk aktivitet. Motivation och Uppmuntran, i denna kategori beskriver sjuksköterskan hur man kan gå till väga för att stödja och uppmuntra barnen. Det sista som kom fram i resultatet var Samverkan, här beskrivs vilka tillgångar som finns och borde finnas för den överviktiga. Diskussion: Brist på engagemang och motivation gör det väldigt svårt för sjuksköterskan att hjälpa och stötta de överviktiga barnen och deras familjer. Även om både det överviktiga barnet och dens familj är medvetna om problemet är det en lång väg att gå och kräver mycket stöd och kunskap från sjuksköterskan. Slutsats: För att hjälpas åt som vårdpersonal och dela varandras kunskaper och erfarenheter kan vi ge stöd till överviktiga att uppnå en hälsosam vikt.

  Tilldelningsdatum2013-mars-12
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnna Pålsson (Handledare) & Anita Bengtsson-Tops (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Hälsovetenskap (303)

  Nyckelord

  • sjuksköterska
  • övervikt
  • barn
  • stöd

  Citera det här

  '