Sjuksköterskans tillämpning av omvårdnadsåtgärder vid smärta

 • Johanna Kilenberg
 • Marika Nilsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Den vanligaste faktorn till att människor söker vård idag är på grund av smärta. Sjuksköterskan har en viktig roll genom att kunna tillämpa de omvårdnadsåtgärder som krävs vid ett smärttillstånd på ett korrekt sätt. Syfte: Litteraturstudiens syfte var att beskriva sjuksköterskans tillämpning av omvårdnadsåtgärder vid smärta hos vuxna individer. Metod: En litteraturstudie genomfördes där kvalitativa och kvantitativa artiklar granskades. Analys gjordes av sjutton artiklar. Resultat: Analysen resulterade i tre teman, Att smärtbedöma, Att smärtskatta och Att smärtlindra, vilket innefattar faktorer som påverkar hur sjuksköterskan tillämpar omvårdnadsåtgärder vid smärta. Slutsats: Sjuksköterskors attityder och bristande kunskaper inom området leder till oförmågan att tillämpa åtgärder i sin helhet. Utbildning och fasta rutiner har visat sig ha en positiv inverkan på sjuksköterskors attityder och användandet av bedömningsinstrument.

  Tilldelningsdatum2009-dec.-22
  OriginalspråkSvenska
  HandledareEwa Angsmo (Handledare)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Citera det här

  '