Sjuksköterskans upplevelse av konsekvenser på grund av stress i omvårdnadsarbetet

 • Teresa Kumlin
 • Fanny Mattsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: I sjuksköterskans arbete ingår varierande arbetsuppgifter. Omvårdnad är ett omsorgsyrke där patientens olika behov ska tillgodoses samtidigt som de administrativa uppgifterna och den medicinska disciplinen ska skötas. Sjuksköterskan konfronteras med stressade situationer dagligen i sitt omvårdnadsarbete. Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av stressrelaterade konsekvenser i omvårdnadsarbetet. Metod: En litteraturstudie gjordes som grundats på tolv vetenskapliga artiklar. Resultat: Tre huvudteman av sjuksköterskans upplevelser hittades. Fysiska konsekvenser för sjuksköterskan, psykiska konsekvenser för sjuksköterskan och sjuksköterskans upplevelse av direkta konsekvenser för patientsäkerheten. Slutsats: Sjuksköterskorna upplevde att stress i omvårdnadsarbetet gav negativa konsekvenser. Patientsäkerheten minskar då sjuksköterskor stressar i sitt arbete och inte får tid att tillämpa individuell patientomvårdnad. Teoretisk kunskap om och hur arbetsrelaterad stress påverkar omvårdnadskvalitén bör inhämtas för att minska konsekvenserna för både sjuksköterskor och patienter.

  Tilldelningsdatum2011-jun-23
  OriginalspråkSvenska
  HandledareElisabeth Renmarker (Handledare)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • stress
  • konsekvenser
  • sjuksköterskans upplevelse
  • omvårdnadsarbete

  Citera det här

  '