Sjuksköterskans upplevelse av patientens suicidhandling
: En litteraturstudie

  • Louise Holst
  • Philip Lindström

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Inom psykiatrin är suicid den största dödsorsaken, suicid och suicidförsök är något som en sjuksköterska inom psykiatrin får hantera regelbundet. En patient som har begått suicid kan komma att ha en stor påfrestande psykisk påverkan på sjuksköterskan. Syftet: Syftet var att genom att sammanställa litteratur belysa sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter som utfört en suicidhandling. Metod: Denna studie är en litteraturstudie som är baserad på 10 vetenskapliga artiklar av både kvantitativa och kvalitativa studier. De valda artiklarna inkluderades samt blir analyserade för att skapa resultatet i litteraturöversikten. Resultat:Sjuksköterskan kunde erfara en känslomässig upplevelse som höll i länge efter att en patient utfört en suicidhandling. Hanteringsstrategier kunde användas för att hjälpa sjuksköterskan bearbeta och ta lärdom av händelsen. Diskussion: Resultatet visar att sjuksköterskan kan påverkas kortsiktigt samt långsiktigt när patienter har utfört en suicidhandling. Kategorierna kan användas för att ge ett en insyn på hur sjuksköterskans psykiska hälsa kan påverkas under en längre tid. De två kategorierna samt de fem subkategorier är beroende av varandra för att ge en fullständig inblick i hur sjuksköterskan påverkas. Slutsats: Resultatet visade att avdelningar som vårdar patienter som sedan har genomfört en suicidhandling ger en negativ påverkan på sjuksköterskor, med den anledningen behövs en handlingsplan för att förebygga psykisk ohälsa.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareLars Axelsson (Handledare) & Lina Behm (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • Sjuksköterskan
  • suicidpatienter
  • psykiska hälsa
  • sjuksköterskan attityd
  • omvårdnad

Citera det här

'