Sjuksköterskans upplevelser kring omvårdnaden av patienter med tuberkulos
: en allmän litteraturstudie

 • Elin Nilsson
 • Nelly Nilsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund:Tuberkulos är den andra ledande dödsorsaken i världen. Värst drabbade områden är södra Afrika, sydöstra Asien och Ryssland. Incidensen i Sverige ökar. Patienter med tuberkulos kräver mycket omvårdnad. Omvårdnad är sjuksköterskans profession. Syfte:Att beskriva hur sjuksköterskor uppler omvådnden av patienter med tuberkulos. Metod: Studien var utformad som en allmän litteraturstudie. Baserad på sju kvalitativa- och tre kvantitativa artiklar. Resultat: I omvårdnadsarbetet av patineter med tuberkulos upplever sjuksköterskorna rädsla att själv smittas samt en oro för den egna familjen. Sjuksköterskorna upplevde patienterna med tuberkulos som skrämmande. Arbetsmiljön kring patienter med tuberkulos upplevde sjuksköterskorna som bristfällig. De arbetsmiljöaspekter som sjuksköterskorna upplevde som bristfälliga var bristande isolering, bristande ventilation samt munskydd. Kunskapen om tuberkulos upplevdes varierande av sjuksköterskorna. Diskussion: Tre fynd som diskuterades var sjuksköterskorna uppklevelse av rädsla, munskydden samt kunskap i omvårdnadsarbetet med patienter med tuberkulos. Tuberkulos drabbar ofta patinter med HIV. Sjuksköterskorna upplevde störst rädsla för tuberkulos. Användandet av munskydd och kunskapen om tuberkulos varierade hos sjuksköterskorna. 

  Tilldelningsdatum2015-jan.-28
  OriginalspråkSvenska
  HandledareElisabeth Ekberg (Handledare) & Zada Pajalic (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Nyckelord

  • tuberkulos
  • sjuksköterska upplevelse
  • omvårdnad

  Citera det här

  '