Sjuksköterskestudenters erfarenheter av handledarens bemötande under VFU
: påverkan på studenternas lärande inom omvårdnad

  • Dilan Demirci
  • Jingwen Lundblad

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Under VFU- perioder kan studenternas lärande påverkas både positivt och negativt, den handledande sjuksköterskan är en viktig faktor som avgör kvaliteten på studenternas lärande. Tidigare forskningar framkom att sjuksköterskestudenternas upplevelser av lärandet påverkas på olika sätt av relationen med handledaren, därav vore det intressant att fördjupa förståelsen för hur sjuksköterskestudenter upplever att handledarens bemötande påverkar deras lärande i omvårdnad.

Tilldelningsdatum2021-juli-01
OriginalspråkSvenska
HandledareAnna Pålsson (Handledare) & Marie Nilsson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Citera det här

'