Sjuksköterskestudenters kunskap om oral hälsa
: En jämförelse mellan studenter i årskurs 1 och årskurs 3

 • Andreas Gren
 • Anis Juklen

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Kunskaper i oral hälsa har betydelse för att sjuksköterskor på ett tidigt stadium ska kunna upptäcka olika sjukdomstillstånd i munhålan. Bristande kunskap i oral hälsa har rapporterats vara ett problem inom vården och därför behövs det ökad utbildning inom oral hälsa hos sjuksköterskor. Syftet med studien var att jämföra kunskaper inom oral hälsa mellan sjuksköterskestudenter i årskurs 1 och årskurs 3. Undersökningen skedde med användning av en strukturerad enkät som delades ut av studiens författare till sjuksköterskestudenter som gick årskurs 1 (n= 95) och årskurs 3 (n= 57) vid Högskolan Kristianstad. Studenterna ansåg sig ha bra teoretiska och praktiska kunskaper medan det i resultatet av kunskapsfrågorna framkom att det fanns brister. Resultatet visade också att statistiskt signifikanta skillnader fanns i kunskap mellan studenterna i årskurs 1 och årskurs 3 på frågor om svampinfektion, muntorrhet, protes och bedömning av munstatus. I denna studie var kunskaperna låga i flera områden inom oral hälsa hos sjuksköterskestudenterna. Ökad utbildning är önskvärt för att vårdtagare ska få de åtgärder som de är i behov av i munhålan.

  Tilldelningsdatum2010-aug.-10
  OriginalspråkSvenska
  HandledareSara Henricsson (Handledare) & Pia Andersson (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 22,5 hp

  Nationell ämneskategori

  • Odontologi (30216)

  Nyckelord

  • kunskap
  • oral hälsa
  • sjuksköteskestudenter

  Citera det här

  '