Sjuksköterskors copingstrategier vid arbetsrelaterad stress

 • Sofia Orrgren
 • Pia Rönn

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Sjuksköterskeyrket är ett stressfyllt yrke, detta har konstaterats genom studier runt om i världen. När kraven som ställs på sjuksköterskan överstiger de egna resurserna som finns att tillgå uppstår stress. För att hantera stressen behövs copingstrategier. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors copingstrategier i stressrelaterade arbetssituationer. Metod: En allmän litteraturstudie gjordes där kvantitativa och kvalitativa artiklar analyserades och sammanställdes. Artiklarna söktes fram i elektroniska databaser. Resultat: Copingstrategierna delades in i fyra kategorier; självkännedom, problemlösningsförmåga, stöd och fritidssysselsättning. Stöd från vänner, kollegor och chefer var en vanligt förekommande copingstrategi. Diskussion: Sjuksköterskors självkännedom, problemlösningsförmåga och känsla av stöd kan förstärkas genom handledning. Handledning och en meningsfull fritidssysselsättning kan göra gränsen mellan arbete och fritid tydligare. Slutsats: Om sjuksköterskor använder copingstrategier upplevs tillvaron begriplig, hanterbar och meningsfull, vilket har positiva konsekvenser för deras hälsa.

  Tilldelningsdatum2007-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Citera det här

  '