Sjuksköterskors delaktighet i euthanasiprocessen

 • Marie Bäckström
 • Sandra Wåhlin

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund. Ordet eutanasi betyder dödshjälp och detta ämne väcker stor debatt världen över. Holland, Belgien, Luxemburg och delstaten Oregon i USA har legaliserat eutanasi. Riktlinjer som beskriver sjuksköterskors roll i eutanasiprocessen har utformats, dock syns stora skillnader länderna emellan. Syfte. Att belysa sjuksköterskors upplevelse av delaktigheten i eutanasiprocessen, samt hur omvårdnaden av patienten såg ut under denna process. Metod. En allmän litteraturstudie utfördes med induktiv innehållsanalys. Resultat. Studien belyser flera aspekter av sjuksköterskors upplevelser kring omvårdnaden av patienter under eutanasiprocessen. Kategorierna visar sjuksköterskors reaktioner på eutanasiförfrågan, vikten av ett gott samtal mellan patient och sjuksköterska, hur sjuksköterskor vårdar patienten under processen som leder fram till eutanasi samt hur hon finns som stöd för patienten och agerar patientens ”advokat”. Det framkom att sjuksköterskor åsidosätter sina egna åsikter om eutanasi och ställer upp för patienten samt hur de finner stöd i kollegor för att klara av den psykiskt påfrestande uppgift som eutanasiprocessen innebär. Slutsats. I flera studier anser sjuksköterskor det svårt att ge patienten bästa omvårdnad då riktlinjer som beskriver deras arbetsuppgifter under eutanasiprocessen är bristfälliga.

  Tilldelningsdatum2010-mars-31
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnna-Carin Attåsen (Handledare)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • eutanasi
  • riktlinjer
  • omvårdnadsdomäner
  • sjuksköterskor och upplevelse.

  Citera det här

  '