Sjuksköterskors erfarenheter av att möta patienter från en annan kultur än sig egen
: En litteraturstudie

 • Wafa Jejeab
 • Safa Zaher

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Idag lever vi i ett alltmer mångkulturellt samhälle som leder till att sjuksköterskor möter patienter från en annan kultur än sin egen inom sjukvården. Det är viktigt att sjuksköterskan är kulturkompetent då de möter och vårdar patienter från andra kulturer. Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att möta patienter från en annan kultur än sin egen. Metod: En litteraturstudie med mixad design. Tio artiklar valdes efter granskning. Granskningen utgick från högskolan Kristianstads granskningsmall och analysen utgicks från Fribergs fem steg. Resultat: Utifrån analysen togs det fram tre huvudkategorier: 1: Sjuksköterskors erfarenhet av kulturkompetens, som beskriver vikten av kulturkompetens under mötet med patienten som tillhör en annan kultur. 2: Sjuksköterskors erfarenhet av kommunikationens påverkan som omfattar språkbarriärerns påverkan på omvårdnaden samt olika metoder samt 3: Ökad arbetsbelastning på grund av tvärkulturellt möte som handlar om sjuksköterskors förutsättningar av att möta patienter från en annan kultur. Diskussion: Tre fynd diskuteras i resultatdiskussionen som är kommunikationssvårigheter, kulturkompetens samt påverkan på personcentrerad vård. Det diskuteras även utifrån samhällsperspektiv, etiska aspekter samt personcentrerad vård. . Slutsats: Sjuksköterskors erfarenhet av att möta patienter från en annan kultur än sin egen är att det kan uppstå hinder i kommunikationen. På grund av språkbarriär som därmed kan leda till minskad omvårdnadskvalitet.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareLena Larsson (Handledare) & Ulrika Olsson Möller (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

 • Sjuksköterska
 • möte
 • kulturkompetens
 • kultur
 • erfarenheter
 • kommunikation

Citera det här

'