Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda unga vuxna i livets slutskede
: en litteraturstudie

 • Frida Frank
 • Julia Jönsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Unga vuxna är en patientgrupp som vårdas i livets slutskede på de flesta vårdavdelningar. Dessa patienter möter sjuksköterskan med stor sannolikhet någon gång i sitt yrkesliv. Sjuksköterskan har ett ansvar att upprätthålla en god livskvalité för dessa patienter, något som kräver stor kompetens. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda unga vuxna i livets slutskede. Metod: Studien är en litteraturstudie och dess resultat baseras på elva artiklar med kvalitativ ansats. Resultat: Utgörs av tre kategorier: Sjuksköterskans professionella erfarenheter, Sjuksköterskans emotionella erfarenheter och Sjuksköterskans relationella erfarenheter. Diskussion: Tre centrala fynd urskildes: att sjuksköterskan behöver hantera sina svåra känslor, att sjuksköterskan får en ökad medvetenhet om livet samt att sjuksköterskan kände ett stort ansvar att uppnå en god död för patienten. Slutsats: Studiens resultat antyder att det behövs mer forskning kring erfarenheter av att vårda unga vuxna i livets slutskede då sjuksköterskan kan uppleva omvårdnaden av denna patientgrupp som utmanande och påfrestande. 

  Tilldelningsdatum2017-feb.-10
  OriginalspråkSvenska
  HandledareHelena Larsson (Handledare) & Inga-Britt Lindh (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • litteraturstudie
  • sjuksköterskans erfarenheter
  • livets slutskede
  • unga vuxna
  • palliativ vård

  Citera det här

  '