Sjuksköterskors erfarenheter av palliativ vård på en vårdavdelning

  • Alexandra Bauhn Eriksson
  • Elin Dahl

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Sjuksköterskans primära ansvar är omvårdnad och omfattar människan i hela livscykeln, det vill säga från födsel till vård i livets slut. Därmed ingår det i sjuksköterskans profession att ge palliativ vård. Syfte: Syftet var att genom att sammanställa litteratur beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att ge palliativ vård på en allmän vårdavdelning. Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserad på 10 vetenskapliga artiklar från databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO. Artiklarna är granskade med hjälp av HKR:s granskningsmall och analysen med hjälp av Fribergs analysmodell. Resultat: Sjuksköterskor som gav palliativ vård på allmänna vårdavdelningar erfor att det var ett känslomässigt utmanande arbete som gav mycket tillbaka men som krävde livserfarenhet, kunskap och tid. Diskussion: Metoden diskuteras utifrån Shentons (2004) trovärdighetsbegrepp för kvalitativa studier. Resultatet diskuteras utifrån McCormack och McCance teori personcentrerad vård (2017), även samhällsperspektivet och närhetsetik diskuteras.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareFredrik Gasser (Handledare) & Lina Behm (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • Sjuksköterskor
  • Palliativ vård
  • Erfarenheter
  • Vårdavdelning

Citera det här

'