Sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av vårdrelaterade infektioner
: En litteraturstudie

 • Matilda Bengtsson
 • Jaqueline Kajborn

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner (VRI) har ökat under de senaste åren, vilket har medfört lidande för patienterna, 750 000 extra vårddagar och en kostnad beräknad till 6,5 miljarder kronor. Sjuksköterskan kan minska patientens lidande genom att finnas där för hen. VRI är den vanligaste typen av vårdskada och utgör cirka 35 procent av alla vårdskador. En del VRI har uppkommit på grund av ökad antibiotikaanvändning och felanvändning av antibiotika. Syfte: Syftet var att undersöka sjuksköterskans erfarenheter och upplevelser av vårdrelaterade infektioner. Metod: Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie som baserades på 12 vetenskapliga studier. Kvantitativa och kvalitativa studier användes. Sökningen av vetenskapliga studier gjordes i databaserna PubMed, PsycINFO och CINAHL Complete. Resultat: Tre kategorier framträdde: Stöd, hygienrutiner och kunskap. Diskussion: Sjuksköterskorna upplevde sig ha tillräcklig kunskap och erfarenhet om hygienrutiner. Kunskapstester påvisade motsatsen. Slutsats: Sjuksköterskans erfarenheter och upplevelser av stöd, handhygien och kunskap kan liknas vid en cykel där alla delar är beroende av varandra och behövs för att förebygga VRI. Utbildning av sjuksköterskorna är viktigt då VRI är ett ökande samhällsproblem. 

  Tilldelningsdatum2016-juni-08
  OriginalspråkSvenska
  HandledareLena Wierup (Handledare) & Ann-Christin Janlöv (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Nyckelord

  • sjuksköterska
  • erfarenhet
  • upplevelse
  • vårdrelaterade infektioner
  • stöd
  • kunskap
  • hygienrutiner.

  Citera det här

  '