Sjuksköterskors kunskaper om munvård
: En litteraturstudie

 • Melinda Zekmani
 • Zahraa Hadi

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syftet med litteraturstudien var att undersöka sjuksköterskors kunskaper om munvård. Metoden som tillämpades var en kvantitativ allmän litteraturstudie med artiklar hämtade från databasen PubMed genom blocksökningar samt genom en manuell sökning från erhållna artiklar från databasen PubMed. Resultatet redovisas genom en sammanfattning av tio vetenskapliga artiklar. Författarna av föreliggande studier har tillämpat olika metoder såsom frågeformulär, intervju samt simuleringsutbildning, för att undersöka sjuksköterskornas kunskapsnivå kring munvård generellt samt inom specifika munvårdsområden. Upprepade munvårdsområden som undersöktes inom majoriteten av studierna var bland annat tandproteser, användbara hjälpmedel för munhygienen och intervall för tandborstning. I resultatet framgick det att merparten av sjuksköterskorna hade erhållit generella kunskaper kring munvård. Slutsatsen är att sjuksköterskor besitter kunskaper om munvård, dock identifieras specifika områden inom munvården, såsom rengöring av tandproteser och munhåla, vilket innebär att det finns behov av förbättring och utveckling.
Tilldelningsdatum2023-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareSeida Erovic Ademovski (Handledare) & Pia Andersson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Tandhygienistprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

 • Epistemologi
 • kunskap
 • legitimerad sjuksköterska
 • munhygien
 • munvård
 • sjuksköterska
 • tandvård
 • oral hälsa

Citera det här

'