Sjuksköterskors upplevelser av arbetet på akutmottagning
: i arbetet med traumapatienter - en litteraturstudie

 • Fredrik Holmberg
 • Daniel Rask

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Akutmottagningen är en sjukvårdsinstans dit patienter med plötsligt insjuknande eller skada kommer för hjälp. På akutmottagningen arbetar sjuksköterskor vars arbete grundar sig i att ge god omvårdnad utifrån patientbehov samt utför vissa medicinsktekniska åtgärder. Sjuksköterskor ska visa empati och agera ur ett etiskt ändamålsenligt sätt i mötet med patienter. Till trauma räknas när människokroppen utsatts för högenergetiskt våld genom trafikolycka eller penetrerat/icke-penetrerat våld. Schusters avhandling visar hur sjuksköterskors upplevelser av arbetet påverkar privatlivet, hennes profession och hur dessa existentiella rum påverkar varandra. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att arbeta på akutmottagning med patienter som inkom med fysiskt trauma. Metod: En allmän litteraturstudie baserad på sex kvalitativt inriktade vetenskapliga artiklar. Resultat: Innefattar tre kategorier: (1) upplevelser av svåra och komplexa situationer, (2) upplevelser av vikten av att skapa relationer (3) upplevelser av att arbeta under stress. Resultatet visade hur sjuksköterskor hanterade den emotionella påverkan i mötet med traumapatienter, relationers betydelse på arbetsplatsen och hur osäkerhet yttrade sig i arbetet på akutmottagning. Slutsats: Coping-strategier, kollegialt stöd och stress var de redskap och känslor som sjuksköterskor beskrev var del av hennes arbete med traumapatienter.

  Tilldelningsdatum2017-apr.-11
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMalin Sundström (Handledare) & Liselotte Jakobsson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • sjuksköterskeupplevelser
  • trauma
  • akutmottagning

  Citera det här

  '