Sjuksköterskors upplevelser av arbetsrelaterad stress
: En kvalitativ allmän litteraturstudie

 • Robin Berg
 • Truls Tagesson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Sjuksköterskans arbete kan innebära arbetsrelaterad stress. Den arbetsrelaterade stressen har sin uppkomst från höga krav på vården som medför ständigt arbetsbelastning för sjuksköterskorna. Stress är en reaktion som inte är negativ när det uppstår, däremot om det pågår en längre tid kan stressen medföra negativa följder på kroppen. Oavsett vad som sätter i gång stressen kan det uppstå negativa konsekvenser på sjuksköterskornas hälsa samt välbefinnande om det inte hanteras. Syfte: Syftet var att belysa hur sjuksköterskor upplever arbetsrelaterad stress. Metod: Allmän litteraturstudie baserad på tio kvalitativa artiklar. Resultat: Sjuksköterskors upplevelser av den arbetsrelaterade stressen var varierande med både emotionella, kognitiva och fysiska påföljder. Resultatet presenteras i tre teman: Upplevelsen av att inte räcka till, känslan av att ta med sig jobbet hem, upplevelsen av låg energinivå. Diskussion: I resultatdiskussionen lyfts tre fynd från studiens resultat. Fynden diskuteras utifrån krav-kontroll och stödmodellen samt ur ett globalt och samhällsperspektiv. Slutsats: Sjuksköterskor upplevde att den främsta orsaken till den arbetsrelaterade stressen var på grund av dåliga arbetsförhållanden och liten personalstyrka. Sjuksköterskor kunde uppleva stressen på många olika sätt, men främst var det negativa upplevelser. En del sjuksköterskor upplevde att stressen gick ut över deras privatliv och påverkade deras välbefinnande. Stressen negativa inflytande kunde även gå ut över patientvården. Därav är det av vikt att belysa den arbetsrelaterade stressen, för att förbättra välmående hos sjuksköterskorna samt för att ge bättre vård till patienten.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareJulia Hansson (Handledare) & Marie Nilsson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

 • stress
 • sjuksköterska
 • arbetsrelaterad stress
 • hälsa
 • utmattning
 • kvalitativ litteraturstudie

Citera det här

'