Sjuksköterskors upplevelser av kommunikation vid språkbarriärer hos patienter med invandrarbakgrund

 • Simon Andersson
 • Nelly Lagerqvist

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Sverige är ett mångkulturellt samhälle där många olika språk talas och det är vanligt att människor som inte kan svenska söker vård. Det kan då vara svårt som sjuksköterska att utföra sitt arbete när en språkbarriär skapas. Syfte: Att undersöka sjuksköterskors upplevelser av kommunikation vid språkbarriärer hos patienter med invandrarbakgrund. Metod: En litteraturöversikt användes som metod baserad på 14 vetenskapliga originalartiklar. Resultat: Upplevelser av otillräckligt informationsutbyte, missförstånd, bristande omvårdnad samt att använda tolk framkom av sjuksköterskor utifrån insamlad data. Slutsats: Sjuksköterskan har ett ansvar för att patienten får den information som behövs så att båda parter kan känna bekräftelse och trygghet. Tolkning är förslagsvis det mest effektiva tillvägagångssättet att bryta en språkbarriär för god omvårdnad.

  Tilldelningsdatum2015-feb.-25
  OriginalspråkSvenska
  HandledareEwa Angsmo (Handledare) & Zada Pajalic (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • språkbarriär
  • kommunikation
  • information
  • omvårdnad
  • tolk
  • sjuksköterska
  • invandrare

  Citera det här

  '