Sjung för livet!
: Sex pedagogers arbete med sång och musik i förberedelseklass

 • Susanne Björk
 • Eleonor Torkelsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

   

  Syftet med denna studie är att undersöka hur man i förberedelseklass arbetar med sång och musik. Forskningsteorin behandlar estetikens betydelse och begrepp samt vikten av ett vidgat textbegrepp. Olika teoretikers syn på lärande ges. Vidare diskuteras begreppet nyanlända barn samt förberedelseklassen och dess funktion. Fokus ligger på sången och musiken, dels genom att markera den allt större bristen på ämnet i skolan och lärarutbildningen och dels genom sången och musikens betydelse för inlärning. I vår empiri har vi valt att intervjua sex stycken pedagoger och intervjuerna spelades in på band. Resultatet av empirin visade att pedagogerna var positivt inställda till sång och musik som medel för inlärning och även muntlighetens betydelse i klassrummet. Pedagogernas svar vittnar om en medvetenhet i nyttjandet av musik och sång, som användes dels för att göra undervisningen lustfylld, och dels som ett medel för att ge barnen en förståelse och ett sammanhang. Samtidigt betonar pedagogerna en brist på kompetens inom sång och musik – men de sjunger ändå!

  Tilldelningsdatum2009-dec.-07
  OriginalspråkSvenska
  HandledareElisabet Malmström (Handledare) & Bo Nilsson (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • sång
  • musik
  • förberedelseklass
  • inlärning
  • estetik
  • vidgat textbegrepp
  • lärarutbildning

  Citera det här

  '