Skönlitteratur – ett redskap för lärande
: vilken betydelse har skönlitteratur och högläsning i undervisningen?

 • Angelica Karlsson
 • Caroline Svensson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Detta examensarbete behandlar skönlitteratur och högläsning i skolans undervisning ur ett pedagogiskt perspektiv. Syftet är att undersöka de didaktiska frågornas betydelse för arbetet med skönlitteratur i skolan, samt högläsningens betydelse. Genom kvalitativa intervjuer av en pedagog från varje skolår, 1-6, har vi undersökt varför, vad och hur skönlitteratur kan användas i undervisningen. Resultaten visar att pedagogerna anser att skönlitteratur och högläsning har en given plats i undervisningen. Det finns dock en stor variation mellan pedagogerna när det gäller hur mycket man använder sig av skönlitteratur i undervisningen. Våra resultat visar också att det finns en skillnad avseende vilken litteratur eleverna möter i undervisningen, och att pedagogerna använder sig av flera olika metoder för att bearbeta det lästa. Högläsning är betydelsefull anser de intervjuade pedagogerna, det ger eleverna en möjlighet att få lyssna till något skrivet och bidrar till gemenskap i gruppen genom en gemensam läsupplevelse.

  Tilldelningsdatum2006-maj-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '