Skönlitteratur i historieundervisningen En undersökning om hur pedagoger i årskurserna 3-5 använder skönlitteratur i historieundervisningen

 • Linda Larsson
 • Towe Hjorth

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Uppsatsen bygger på en empiriskt kvalitativ undersökning. I denna uppsats fokuserar vi på fyra pedagogers syn på historiemedvetande och deras åsikt om hur skönlitteraturen kan påverka elevers historiemedvetande. Vi har genom intervjuer undersökt hur fyra pedagoger arbetar med skönlitteratur i historieundervisningen i årskurserna 3-5 samt vilket syfte de har med detta. Undersökningen har också omfattat frågor om vilka fördelar respektive nackdelar pedagogerna ser med användandet av skönlitteratur och läromedel i historieundervisningen.

  Uppsatsen innehåller en forskningsbakgrund där vi tar upp olika forskares syn på historiemedvetande, skönlitteratur i historieundervisningen samt vad styrdokumenten uttrycker kring ämnet. Den empiriska undersökningen grundar sig på en kvalitativ undersökning i form av semistrukturerade intervjuer. Fyra pedagoger intervjuades, resultaten av deras svar har sedan analyserats. Resultaten av detta visar på att pedagogerna använder skönlitteratur i historieundervisningen men på olika sätt med syfte att fördjupa elevernas historiemedvetande. Ingen av pedagogerna utgick dock enbart från skönlitteraturen. Av resultaten kan vi också utläsa att de använder sig av läromedel i undervisningen men med skönlitteraturen som ett komplement.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '