Skönlitteratur i skolan - litteraturpedagogiska metoder i undervisningen för skolår F-6

 • Malin Ekelund
 • Sara Gustavsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Vårt arbete handlar om skönlitteraturens betydelse i skolan och vilka metoder forskare och pedagoger rekommenderar i litteraturpedagogiskt arbete. Arbetet inleds med styrdokumenten eftersom det är de som anger vilka riktlinjer skolan skall arbeta efter. Därefter tar vi upp vad några forskare och pedagoger anser om skönlitteraturens betydelse i skolan och några metoder de rekommenderar. Vidare följer en empirisk del där vi via intervjuer undersökt verksamma lärares åsikter till skönlitteratur i skolan, samt vilka metoder de rekommenderar i arbetet med detta. Vi har i arbetet fokuserat på åk F-6.

  Styrdokumenten manar till litteraturpedagogiskt arbete och betonar vikten av skönlitteratur för elevernas språkutveckling. Styrdokumenten påpekar dessutom att skönlitteratur ger möjligheter till empati och förståelse för det som är annorlunda och ger eleverna perspektiv på livet. Detta styrks även av forskarna och pedagogerna som både påpekar de språkliga vinsterna likväl som de emotionella. Arbetet med skönlitteratur kan göras på många olika sätt, men det är viktigt att läsa, skriva och samtala om böcker och göra undervisningen varierad. Vid intervjuerna betonades vikten av litteraturpedagogiskt arbete för de språkliga vinsternas skull då förmågan att kunna läsa och tolka skriven text är av central betydelse inte bara i svenskan, utan även i det resterande skolarbetet.

  Tilldelningsdatum2005-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '