Skönlitteratur i undervisningen
: En kvalitativ studie om skönlitteraturens användning inom svenskämnet

  • Fitore Rexhepi
  • Shpresa Sabani

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur svensklärare i årskurs 4–6 beskriver att de väljer skönlitteratur som behandlas gemensamt i klassrummet. Vidare syftar studien till att undersöka hur lärare beskriver att de formar undervisningen utefter ett skönlitterärt verk med hjälp av receptionsteorin som utgångspunkt. Resultatet av vår studie som grundar sig i kvalitativa intervjuer visar att svenskämnets traditionella uppbyggnad påverkar valet och arbetet med skönlitteratur. Det framgår i resultatet att det finns en konsensus gällande möjligheterna som skönlitterära verk har att erbjuda i form av en utveckling av kritiskt tänkande, historiemedvetenhet och empatiförmågan. Skillnaderna som framkommer grundar sig i de didaktiska valen som lärarna gör i form av hur de arbetar med det valda verket. Majoriteten beskriver ett tillvägagångssätt där ett skönlitterärt verk behandlas genom samtal och skriftliga uppgifter kopplade till verkets innehåll. Resultatet visar att lärare, trots det fria valet, tenderar att välja skönlitteratur som de är bekanta med.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareAnna Smedberg Bondesson (Handledare) & Christoffer Dahl (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • skönlitteratur
  • didaktik
  • litteraturdidaktik
  • undervisning
  • receptionsteori

Citera det här

'