Skönlitteratur och Döden - en undersökning om vad förskollärare anser om skönlitteratur som redskap för barns orientering i ämnet döden

 • Christina Sernham
 • Caroline Hellberg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Vårt syfte med denna uppsats är att som blivande förskollärare få mer kunskap om pedagogens åsikter på hur skönlitteratur kan fungerar som metod inom ämnet döden. Döden är en naturlig del i livet, liksom skönlitteratur är en naturlig del i förskolan. Vilka åsikter har pedagoger om skönlitteratur som behandlar ämnet döden? Litteraturen behandlar olika aspekter kring skönlitteratur, döden, barnet och pedagogen. Författarna lyfter fram svårigheterna med ämnet döden samtidigt som de belyser möjligheterna med skönlitteraturen för att skapa en naturligare inställning till ämnet. Vi har under arbetets gång valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer på fyra förskolor i Skåne län, med fem olika pedagoger. Samtliga pedagoger har vi tidigare haft kontakt med i olika sammanhang. Vi har valt att intervjua dessa pedagoger då vi tror att vår tidigare möten med varandra kan bidra till en öppnare dialog inom ämnet. I vår diskussion behandlar vi litteraturen, resultaten och våra egna tankar för att besvara vår problemprecisering. Vi har kommit fram till att pedagogers uppfattning till skönlitteratur som behandlar ämnet döden är beroende av deras egen livserfarenhet och grundsyn till ämnet döden. Pedagogerna menar på att tillsammans med noga utvald skönlitteratur som behandlar ämnet döden kan man ge barnen ett redskap för att få en förståelse till döden.

  Tilldelningsdatum2006-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '