Skönlitteratur som redskap i förskola och förskoleklass

 • Gerd Erlandsson
 • Annlis Ohlsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med vårt examensarbete är att öka kunskapen om hur pedagoger använder sig av skönlitteratur i förskola och förskoleklass. Vi är dessutom intresserade av vilken målsättning de har i sitt arbete med skönlitteratur. Vi vill stärka medvetenheten om skönlitteraturens betydelse för förskola och förskoleklass. I vår litteraturdel nämner vi författare som Simonsson, Chambers, Öhman, Sörenson m.fl. Resultatet av vår undersökning baseras på kvalitativa intervjuer med verksamma pedagoger i förskoleklass. I undersökningen framkommer det att pedagogerna använder sig av skönlitteratur i olika hög grad i verksamheten. Det framkommer även i våra intervjuer att de är eniga om att böckerna har en mycket stor betydelse, framför allt när det gäller språkutveckling och i arbetet med kamratrelationer.

  Tilldelningsdatum2004-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '