Skönlitteraturen visar vägen - en studie om ett projekt med fokus på skönlitteratur och dess betydelse för elevers läsförståelse

 • Lena Nilsson
 • Malin Sahlé

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Studiens syfte är att undersöka sambandet mellan läsning av skönlitteratur och läsfärdighet, och om undervisningsmetoden har någon betydelse för läsförståelsen hos elever. Studien visar hur ett projekt i skönlitteratur har påverkat elevers läsförståelse, betyg i svenska och om det leder till bättre läsförståelse. Även elevers inställning till sin egen läsförståelse, sitt betyg och om de anser att läsning är viktig undersöks. Informanternas syn på eleverna och projektet undersöks också.

  Skolverkets uppmärksammade studie NU-03 är en undersökning om elevers läsförståelse i skolår 9. Denna visade att läsförståelsen hade sjunkit, framför allt hos pojkar. Med detta som utgångspunkt är det intressant att ta reda på hur det kan se ut på en skola idag. Denna studie gör en jämförelse mellan elever i skolår 9, som ingått i projektet och elever som inte deltagit i det.

  Undersökningen bygger på intervjuer, enkäter och provresultat från delar av Nationella Proven i läsförståelse. Resultatet visar inte på de förväntade skillnaderna mellan klasserna, utan andra likheter och skillnader upptäcktes. Det visade sig att projektet har spridit sig till alla klasser på skolan och att miljön numera präglas av lusten till läsning, vilket i sin tur kan leda till bättre läsförståelse hos eleverna.

  Tilldelningsdatum2006-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '