Skönlitteraturens betydelse för barns utveckling - vad vet pedagoger och föräldrar om skönlitteraturens betydelse och arbetet kring att väcka läsglädje?

 • Ingela Johansson
 • Marie Svensson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Denna uppsats handlar om vad skönlitteraturen kan ha för betydelse för barns utveckling och hur man kan arbeta för att väcka barns läsglädje. Det är av högsta relevans att vara medveten om detta eftersom barnets utveckling kan påverkas av skönlitteraturen. I vår litteraturgenomgång behandlar vi ämnet. Det vi fann intressant att undersöka var pedagogers och föräldrars medvetenhet kring detta. Syftet med vår undersökning är att synliggöra pedagogers och föräldrars kunskap om skönlitteraturens betydelse för barn och arbetet kring att väcka läsglädje. Vi har fokuserat på barn i årskurs F-3. Detta är en kvantitativ undersökning, dvs. vi har delat ut enkäter till pedagoger och föräldrar. Resultatet av enkäterna visade att pedagogerna och föräldrarna har stor kännedom om skönlitteraturens betydelse och om arbetet kring att väcka läsglädje hos barn, även då det gäller de barn som inte har intresset att läsa. I diskussionen lyfter vi pedagogernas och föräldrarnas gemensamma kunskaper kring vår problemformulering och även specifika resultat som vi funderar och diskuterar kring, t.ex. att skönlitteraturen har ett stort utrymme både i skolan och i hemmet.

  Tilldelningsdatum2005-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '