Skönlitteraturens inflytande på normer och värderingar
: en studie om förskollärares tankar kring barnlitteratur i ett normutvecklande syfte

 • Fors Linda
 • Wetterlöf My

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Syftet med studien är att undersöka förskollärares tankar kring användandet av barnlitteratur i ett normutvecklande syfte. En intervjustudie har genomförts innefattande sju förskollärare som gett sina reflektioner gällande bokval, dess innehåll samt hur de menar sig kunna använda litteratur i barngruppen i normutvecklande syfte. Forskare betonar vikten av boksamtal och dess inverkan på barnets förståelse av texten för att sedan kunna knyta an till sin egen livsvärld. Resultatet visar att majoriteten av de intervjuade förskollärarna inte känner till begreppet boksamtal. Däremot kan vi se att de samtalar kring den lästa boken vid temaarbeten. Studien visar att förskollärare använder barnlitteratur i syfte att förmedla samhällets normer och värderingar främst när de arbetar med det sociala samspelet i gruppen. Det är vid temaarbete som pedagogerna gör medvetna bokval. I diskussionen framhålls att bokens innehåll borde ha en högre prioritet hos pedagogen och att boksamtal borde förekomma oftare och inte enbart vid temaarbeten.

  Tilldelningsdatum2013-maj-27
  OriginalspråkSvenska
  HandledareHåkan Sandgren (Handledare)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)
  • Språk och litteratur (602)

  Nyckelord

  • boksamtal
  • förskolan
  • normer
  • värderingar
  • tema
  • högläsning
  • empati

  Citera det här

  '