Skönlitteraturens möjligheter i matematikundervisningen - pedagogers inställning och erfarenhet

 • Lena Olsson
 • Julia Permsjö

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med detta arbete är att få inblick i vad verksamma pedagoger har för inställningar och erfarenheter av att arbeta med skönlitteratur i matematikundervisningen. För att få svar på detta utfördes enkätundersökningar och intervjuer med verksamma pedagoger som arbetade med elever från förskoleklass till skolår sex. Resultatet visar att pedagogerna som svarat på enkäten ofta använder skönlitteratur i undervisningen, men inte lika ofta i matematikundervisningen. De flesta är dock positiva till det och tror att skönlitteratur kan gynna matematikundervisningen, de har även olika förslag på hur. Intervjuerna gjordes för att få en djupare insikt i hur arbetet med skönlitteratur i matematikundervisningen kan se ut. Tre pedagoger med erfarenhet av detta arbetssätt intervjuades. Utifrån litteraturgenomgången där matematik och skönlitteratur diskuteras utifrån olika sammanhang samt de empiriska undersökningarna, kan vi dra slutsatsen att arbetet med skönlitteratur kan gynna matematikundervisningen.

  Tilldelningsdatum2006-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '