”Ska ju alltid försöka tillgodose alla, såklart”
: En fenomenografisk studie om personal i fritidshems uppfattningar kring elevers behov

 • Max Berntsson
 • Angelica Setterborn

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Syftet med studien är att undersöka personalens uppfattningar på fritidshem kring begreppet elevers behov, för att belysa vilka behov de anser det vara deras uppgift att tillgodose och hur de anpassar undervisningen för att möta dessa behov. För att samla in kvalitativa data genomfördes sju semi-strukturerade intervjuer med åtta informanter. Denna data analyserades med hjälp av en fenomenografisk sjustegsmodell för att upptäcka variationen i uppfattningar gällande elevers behov. Utifrån analysen identifierades fem kategorier: "omsorg", "sociala behov", "kunskapsbehov", "rekreation" och "trygghet". Resultatet av studien antyder att personalen på fritidshemmen betraktar elevers behov som differentierade och att det finns en varierad syn kring vilka behov som bör prioriteras. För att tillgodose alla elevers behov krävs ett nära samarbete mellan personalen på fritidshemmen och elevernas hemmiljöer.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareTanya Uhnger Wünsche (Handledare), Christoffer Dahl (Bedömande lärare) & Sara Lenninger (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: fritidshem

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • behov
 • trygghet
 • omsorg
 • fritidshem
 • personal i fritidshem
 • uppfattningar
 • rekreation
 • sociala behov

Citera det här

'