Skapa grön infrastruktur för nyckelbiotoper med kantzoner runt värdefulla Vatten.
: GIS-analys i Dalarna för bättre biodiversitet i skogsbruket

 • Jesper Österling

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Denna studie undersöker förslaget att kombinera utökade kantzoner med nyckelbiotoper med en matrix av hyggesfri skog. Om det här förslaget hade varit framgångsrikt i praktiken hade det medfört många fördelar för biodiversiteten i skogar och vattendrag. Genom analys med GIS-program analyserar studien ifall nyckelbiotoper har en tendens med att ligga nära vatten, och hur mycket skog och nyckelbiotop hade inkluderats i ett antal hypotetiska utökade kantzoner. Studiens resultat visar dock att det inte finns ett kausalt samband med att nyckelbiotoper skulle ligga nära vatten, och mängden skog och nyckelbiotop som skulle ha inkluderats i de hypotetiska kantzonerna är försumbart.

Tilldelningsdatum2018-juli-10
OriginalspråkSvenska
HandledareNils Wallin (Handledare) & Magnus Thelaus (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Landskapsvetarprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Ekologi (10611)

Nyckelord

 • landskapsvetenskap
 • hyggesfri
 • hyggesfritt
 • skogsbruk
 • riparian
 • buffer
 • nyckelbiotop
 • kantzon
 • värdefulla
 • vatten

Citera det här

'