Skatteflyktslagen - i behov av förändring?

 • Jenny Månsson
 • Jenny Nilsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Uppsatsen behandlar skatteflyktslagen ingående och en definition av begreppet skatteflykt presenteras. Även begreppen skattefusk och skatteplanering bearbetas. Vidare nämns metoden genomsyn då den är ett alternativt sätt att angripa skatteflyktsförfaranden på.

  Uppsatsens syfte är att utreda vilka omständigheter som krävs för att skatteflyktslagen ska bli tillämplig samt om lagen är tolkningsbar. Om så inte är fallet utreds hur lagen kan omarbetas.

  Det framkommer att lagen går att tillämpa och tolka men svårigheter föreligger. För att lagen ska kunna tillämpas i större utsträckning blir vårt förslag att det sista rekvisitet i lagtexten slopas.

  Tilldelningsdatum2006-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

  Citera det här

  '