Skiljer sig män och kvinnors rädsla åt, när det gäller att engagera sig i konflikter som uppstår inom arbets- och familjelivet?

 • Monika Persson
 • Emelie Thoresson

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Varje individ, man som kvinna, är rädd för olika företeelser. Rädsla är en emotion som ligger nära till hands i vår natur och har följt människan genom evolutionen. Något som också följt människan i hennes vardag under utvecklingen är konflikter. Då människor har olikartade beteenden, skilda viljor, mål och behov är konflikter så gott som oundvikliga. Frågan är, om rädsla för engagemang i konflikter, främst inom arbets- och familjelivet är något som skiljer sig mellan könen. Genom en enkätundersökning där populationen bestod av studenter på Högskolan Kristianstad visades inga signifikanta effekter av kön. Däremot visades en signifikant effekt med avseende på konflikttyp, då båda könen visade större tendenser till rädsla för att engagerar sig i konflikter som uppstår inom arbetslivet. En möjlig anledning till detta kan vara att arbetskonflikter upplevs som mer ovissa än familjekonflikter.

  Tilldelningsdatum2008-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '