Skillnader i upplevelsen av flow under ett styrketräningspass, beroende på kön och tränad tid

 • Jeanette Fredriksson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Det finns en rad olika orsaker till att människor börjar, upprätthåller och fortsätter med fysisk aktivitet i olika former. Två troliga orsaker är tidsaspekten d.v.s. hur länge en person har utövat en aktivitet samt möjligheten att uppleva flow i aktiviteten. En betydande andel svenskar utövar styrketräning, individuellt eller i grupp. Denna populära träningsform ger en allt mer stillasittande befolkning möjlighet till både prevention och förbättring av hälsa. De positiva effekterna av styrketräning visar sig dock sällan omedelbart utan kräver både inre motivation, upplevelse av glädje och tid. Inom flowteorin var den inre motivationen, glädjen och balansen mellan kompetens och utmaning komponenter som på ett naturligt sätt ledde till viljan hos en person att upprepa en aktivitet och erhålla kontinuitet. I denna studie ställdes frågan om upplevelsen av generell flow under ett styrketräningspass ökade ju längre en person hade utövat denna typ av aktivitet och om det fanns skillnader i mängden upplevd generell flow mellan män och kvinnor under ett styrketräningspass. I denna studie identifierades signifikanta skillnader i den generella flowupplevelsen mellan grupper indelade efter hur länge deltagarna hade styrketränat. Resultaten antydde också att generell flow optimerades efter ca fyra år, i förhållande till styrketränad tid. Studien visade också att det fanns skillnader i mängden upplevd flow mellan könen under ett styrketräningspass. Kvinnorna upplevde mindre generell flow jämfört med männen. Skillnaderna var dels övergripande men även anmärkningsvärt stora inom vissa delar av flowbegreppet, som t.ex. en högre grad av självmedvetenhet hos kvinnorna jämfört med männen under ett styrketräningspass.

  Tilldelningsdatum2015-aug.-06
  OriginalspråkSvenska
  HandledareJimmy Jensen (Handledare) & Marcus Johansson (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Psykologi (501)

  Nyckelord

  • flow
  • flowupplevelse
  • styrketräning
  • gym
  • könsskillnader

  Citera det här

  '