Skillnader i utmattning och upplevd cynism för ett fortsatt jobb bland svenska journalister på första- och andratidningar

 • Ellinor Kvarnström

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Yttre krav i arbetet och upplevelse av att inte kunna möta dem är något som kan skapa stress och leda till utmattning och utbrändhet. Mediebranschen och journalister är under stora omställningar och sparkrav, ny teknik introduceras ständigt och hot om ett förändrat presstöd leder till ökad stress bland journalister. En webbenkät som skickats ut till 24 första- och andratidningar i Sverige där 194 journalister svarat har visat att det finns ett positivt samband mellan cynism och utmattning. Den visade också att det finns negativa samband mellan trivsel på jobbet och utmattning, samt mellan en spillover från jobb till privat/familjelivet och utmattning. Studien visar också att kvinnliga journalister i högre utsträckning upplever utmattning jämfört med män. De resultaten går i linje med tidigare forskning. Något som skiljer jämfört med tidigare forskning är att den här studien inte kunde visa på någon skillnad i grad av utmattning mellan journalister på första- och andratidningar, alltså mellan journalister på större och mindre tidningar. Trots en utbredd cynism för framtida jobb i branschen där många funderar på att byta bransch är majoriteten av de svarande positiva till jobbet som journalist.

  Tilldelningsdatum2016-juli-01
  OriginalspråkSvenska
  HandledareLilly Augustine (Handledare) & Jimmy Jensen (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Psykologi (501)

  Nyckelord

  • stress
  • utbrändhet
  • utmattning
  • cynism
  • keds
  • media
  • journalistik
  • psykologi
  • sverige

  Citera det här

  '