Skillnader mellan pojkar och flickors rökvanor och kunskaper om rökning bland ungdomar i årskurs 9

 • Avidan Dzemailji

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med enkätstudien var att undersöka skillnader mellan pojkar och flickors rökvanor och kunskaper om rökning bland ungdomar i årskurs 9. Ett frågeformulär delades ut till elever i årskurs 9 i en ort i nordöstra Skåne. När undersökningen genomfördes var 73 elever närvarande och deltog frivilligt i studien. Enkäten som eleverna fick besvara bestod av två delar, rökvanor samt kunskaper om rökningens skadeverkan. Studien visade att det fanns skillnader mellan pojkars och flickors rökvanor och kunskaper om rökningens skadeverkan. 30% av ungdomarna som deltog i studien uppgav sig röka dagligen, av 45% flickorna och 17% av pojkarna. Studien visade att det är fler flickor än pojkar som röker. Eleverna hade relativt goda kunskaper om rökningens skadeverkan.

  Tilldelningsdatum2009-dec.-10
  OriginalspråkSvenska
  HandledarePia Andersson (Handledare) & Stefan Renvert (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Nyckelord

  • tobaksanvändning
  • rökvanor
  • kunskap
  • ungdomar
  • oral hälsa

  Citera det här

  '