SKIMRANDE LEDAREGENSKAPER - En studie om chefrekryterares syn på önskvärda ledaregenskaper i förhållande till situation och tid

 • Anna Persson
 • Gerda Sigurjonsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Studien syftar till att undersöka chefsrekryterares syn på egenskaper, vilka som kan anses önskvärda hos ledare och om dessa varierar i förhållande till situation. Vidare är vår avsikt att undersöka om synen på önskvärda ledaregenskaper varierar i relation till dåtid, nutid och framtid. Utifrån en kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer har vi intervjuat chefsrekryterare på fem olika företag. I studien tillämpar vi teorier som innefattar ledaregenskaper, hur situationsfaktorer påverkar synen på önskvärda egenskaper hos ledare samt teorier som speglar ledarskapegenskaper i förändring. Genom en kristallisering av önskvärda egenskaper som behandlas i resultatet utarbetades en matris, bestående av fem huvudkategorier vilka tar upp samtliga egenskaper. Resultatet påvisar att faktorer som ledarnivå, verksamhetsområde samt organisationskontext utövar en påverkan över, alternativt avgör, vilka egenskaper som anses önskvärda. Synen på önskvärda ledaregenskaper har under årtionden varit föremål för förändring, något som ses tydligt i resultat och teori.

  Tilldelningsdatum2008-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '