Skogsbruket i Jämtlands län
: Klimatförändringens effekter och privata skogsägares klimatanpassningsarbete

 • Moa Malmberg

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Ett förändrat klimat innebär förändrade förutsättningar för våra skogar. Klimatförändringen orsakar mildare vintrar, ökad nederbörd och en förlängd växtsäsong. I och med detta förutspås en ökning av skogsskador. Jämtlands län är ett av Sveriges största skogslän där ca 70% av landytan utgörs av skogsmark. Skogen spelar en viktig roll inom länets arbetsmarknad och besöksnäring, och bidrar till flera ekosystemtjänster som vatten- och luftrening. Enskilda privata skogsägare äger ca 40% av den produktiva skogsarealen och står för en viktig del i arbetet med att förvalta skogen på ett hållbart sätt. Enligt Jämtlands läns regionala skogsprogram är det viktigt att klimatanpassa skogen och skogsbruket i och med ett förändrat klimat. Denna studie har undersökt hur skogsbruket i Jämtland kommer att påverkas av ett varmare klimat och hur privata skogsägare i länet arbetar med klimatanpassningar. I en enkät svarade 99 skogsägare från länet på frågor gällande sitt ägande, skogsbruk och klimatanpassningsarbete. Resultatet visade att ekonomisk avkastning rankades högst inom vad som är viktigt för skogsägaren i sitt brukande, och att majoriteten av respondenterna inte känner sig oroliga för skogens framtid i och med ett förändrat klimat. Skogsägarna arbetade med olika typer av klimatanpassningsåtgärder men endast 38% har eller håller på att ta fram en skogsbruksplan som inkluderar åtgärder för klimatanpassning. Inga signifikanta samband framkom i studien mellan skogsägares bakgrund, kunskap eller målsättning. Det går dock att konstatera att ett varmare klimat kommer att beröra skogsnäringen i Jämtlands län, med ökade risker för skogsskador och svårigheter inom flera arbetsmoment i och med mildare vintrar.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledarePär Söderquist (Handledare), Henric Djerf (Handledare) & Nils-Olof Svensson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Landskapsvetarprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Ekologi (10611)

Nyckelord

 • Global uppvärmning
 • Klimatanpassningsmetoder
 • Klimatförändring
 • Landskapsvetenskap
 • Norrland
 • Skogsskötsel
 • Skogsägare

Citera det här

'