"Skolan hänger ju på hela livet"
: Elever om bedömning - en kvalitativ studie i årskurs 4

 • Nina Grüner
 • Mathilda Lindros

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Studien syftar till att synliggöra sex elevers medvetenhet om bedömning i skolans vardag. I forskningsbakgrunden presenteras tidigare forskning om bedömning och hur det kan göras till en del av den pedagogiska verksamheten. Särskild uppmärksamhet riktas mot bedömning inom svenskämnet. Sex kvalitativa elevintervjuer i årskurs fyra utgör det empiriska materialet. Analysen av dessa visar att eleverna är medvetna om att det förekommer viss bedömning men de har dock svårt för att se sambandet mellan bedömning, undervisning och sin egen kunskapsutveckling. 

  Tilldelningsdatum2012-mars-09
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnnette Ewald (Handledare) & Bengt Selghed (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

  Nyckelord

  • bedömningsprocess
  • formativ bedömning
  • kunskapsutveckling
  • självbedömning
  • medvetenhet
  • svenska

  Citera det här

  '