Skolans falska värdegrund
: En analys av skolans värdegrund utifrån Hannah Arendt

 • Adam Nilsson
 • Oliver Zielinski

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledarePeter Gustavsson (Handledare) & Staffan Stranne (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ämneslärarutbildningen inriktning mot gymnasiet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogik (50301)

Nyckelord

 • tillverkning
 • handling
 • arbete
 • värdegrund
 • värden
 • offentligheten
 • Hannah Arendt

Citera det här

'