Skolans inverkan på ungdomars läsning – vad läraren kan göra för att påverka främst pojkars attityd till skönlitteratur

 • Fanny Karlsson
 • Malin Lundqvist

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Ungdomars frivilliga läsning av skönlitteratur har minskat de senaste åren och detta framförallt bland pojkar. Syftet med undersökningen var att undersöka om skolan är den källa till läsinspiration som deklareras i kursplanen och hur eleverna, med fokus på pojkar, upplever den skönlitteratur de möter i skolan. Med undersökningen som grund ges förslag på hur läraren kan påverka attityden till läsning. En kort historisk tillbakablick förklarar framväxten av begreppen högt och lågt i litteraturen och olika perspektiv på hur manlighet uppfattas presenteras. Det förklaras även varför läsning är av vikt och de didaktiska frågorna tydliggörs.

  Undersökningen bygger på en enkätundersökning besvarad av elever på två olika högstadieskolor. Dessutom fick några lärare svara på ett frågeformulär om sina åsikter och upplevelser kring elevers läsning.

  Resultatet av denna undersökning visar att 37% av eleverna inte finner någon inspiration till vidare läsning utanför skolan. Avsaknad av manliga förebilder som läser och manliga förebilder i skolan, bidrar till ett avståndstagande från skönlitteratur hos pojkar.

  Tilldelningsdatum2006-jun-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '