Skoldaghem - ett bra alternativ för elever med svårigheter?

 • Christina Bengtsson
 • Jana Daton

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  I vårt examensarbete har vi valt att skriva om skoldaghemmet och dess verksamhet. Vi ställer oss frågan om skoldaghem är det bästa alternativet för eleverna med olika svårigheter. I litteraturavsnittet tar uppsatsen bland annat upp en historisk bakgrund och skoldaghemmets verksamhet samt antagningsprocessen. I forskningsavsnittet intervjuar vi pedagoger och elever på skoldaghem för att få svar på vår fråga. Resultaten visar att skoldaghem uppfattas som ett bra alternativ för elever med sociala och emotionella svårigheter. I diskussionen och slutsatsen diskuteras resultaten kring vår undersökning som visar att skoldaghem idag uppfattas som det lämpligaste alternativ för elever med sociala och emotionella svårigheter.

  Tilldelningsdatum2004-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '