Skolgården - ombyggnad som behövs?

 • Marie Knutsson
 • Christoffer Käller

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Studien visar hur fem skolor har genomfört ombyggnader på sina skolgårdar, allt ifrån planering till genomförande. Litteraturen behandlar tidigare forskning för att visa vilka aspekter som bör finnas i åtanke. Även styrdokumentens betydelse för ämnet behandlas. De organisationer, relevanta för studien, presenteras. Teoretisk bakgrund har tagits i Aristoteles, Vygotskij och Säljö som alla har inverkan på varför utomhuspedagogik bör bedrivas. Kvalitativa intervjuer har genomförts med pedagoger som varit engagerade i ombyggnadsarbetet med skolgården. Resultatet visar att skolor kan på många olika sätt få genom en ombyggnad av skolgården, men att åsikterna om detta varierar. Slutsatsen visar att elever på asfaltskolor är i större behov av berikande av grönska än skolor som har naturen nära inpå. Men att alla skolor har fått mer möjligheter i undervisningen i och med att fler uterum har tillförts, vilket också en del av skolorna hade som syfte.

  Tilldelningsdatum2006-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '