Skolgården - vuxnas uppfattning om skolgårdens betydelse för grundskolan och hur den används

 • Sara Vestergaard

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med arbetet är att undersöka skolgårdens betydelse för grundskolan och hur den kan användas. Efter att ha studerat litteratur om skolgården valde jag att göra en fenomenografisk undersökning. Målet med fenomenografi är att beskriva de kvalitativt olika sätt en grupp människor uppfattar ett och samma fenomen. Utifrån mitt syfte och metod valde jag att undersöka hur vuxna uppfattar skolgårdens betydelse och hur den kan användas. Jag har intervjuat fem stycken personer med olika anknytningar till skolgården, två lärare, en landskapsarkitekt, en rektor och en projektledare på en Barn- och ungdomsförvaltning. Fyra olika kategorier framkom i min analys av intervjuerna, vilka var: lek, fysisk aktivitet, undervisning och olika miljöer. Lek, fysisk aktivitet och undervisning är olika användningsområden på skolgården medan olika miljöer är något som påverkar dem alla. Utifrån de olika kategorierna framkommer respondenternas skilda uppfattningar att se på skolgårdens användningsområden.

  Tilldelningsdatum2005-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '